Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Είναι το αποτέλεσμα ισχυρών πιέσεων στον πυρήνα της γης. Όταν η ενέργεια είναι θετική, παράγεται δημιουργικό έργο, του οποίου την αποκλειστική διαχείριση έχει η ENERGY LINE, λόγω ονόματος αλλά χάρης. Η λεπτή αυτή διαδικασία εποπτεύεται από το Μπεν προσωπικά, που κινείται στην περιοχή με το ειδικό βαθυσκάφος Benmarine.