Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Στην ουσία είναι το ίδιο αφού τα διαμάντια είναι εξευγενισμένοι, σπάνιοι άνθρακες. Και γιατί τόσο κακό, τόση ματαιοδοξία, για τα κάρβουνα?

Το σίγουρο είναι πως η γη μέσα της έχει πολλά κρυμμένα μυστικά.
Το τι σημαίνουν για τον καθένα εξαρτάται από τον ίδιο.