Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Είμαστε όλοι εμείς. Όσοι έχουν αξίες και τις εννοούν. Αυτό που μας φέρνει κοντά είναι οι κοινές μας αρχές. Ο ισχυρότερος δεσμός μας είναι η κοινή αντίληψη των πραγμάτων με τρόπο που δημιουργεί αμοιβαιότητα και πρόοδο. Οι φύλακες δεν είναι κάποιοι άλλοι.

Είναι ο καθένας μας!